Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
41/QĐ-UBND V/v Quy định mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe hai bánh
gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
172/2006/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn
tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020
137/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm
2006 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
02/2006/CT-UBND V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2006 trên điạ bàn tỉnh
Bắc Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2005Năm 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng