Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2404/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về công tác lưu trữ
2392/QĐ-UB V/v Thực hiện đơn giá lắp đặt đường ống cấp nước và phụ kiện ngoài nhà và giá
cước vận chuyển hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2289/QĐ-UB V/v Quy định mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với một số loại xe hai
bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2049/QĐ-UB V/v Nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực Chợ Mới thành Bệnh viện Chợ Mới


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng