Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
86/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng tò - thị xã Bắc Kạn
37/QĐ-UB V/v Phê duyệt chênh lệch chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây lắp và
nước thi công công trình: Trường THCS xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể
17/2002/NQ-HĐND V/v thông qua đề cương định hướng nội dung xây dựng hương ước, quy ước ở thôn,
bản, tổ phố
16/2002/NQ-HĐND KVI V/v quy định đơn giá ngày công lao động công ích đóng bằng tiền năm 2002 trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15/2002/NQ-HĐND Về công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2001; nhiệm vụ năm 2002
13/2002/NQ-HĐND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 của tỉnh Bắc Kạn
12/2002/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2002
06/QĐ-UB V/v quy định mức thu, chi dịch vụ hoạt động TDTT tại nhà luyện tập và thi đấu
thể thao đa năng tỉnh Bắc Kạn
02/2002/CT-UB V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ 2002 trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng