Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2404/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về công tác lưu trữ
2392/QĐ-UB V/v Thực hiện đơn giá lắp đặt đường ống cấp nước và phụ kiện ngoài nhà và giá
cước vận chuyển hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2289/QĐ-UB V/v Quy định mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với một số loại xe hai
bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2049/QĐ-UB V/v Nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực Chợ Mới thành Bệnh viện Chợ Mới
18/2003/CT-UB Về tăng cường thực hiện công tác lưu trữ ở địa phương
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng