Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1798/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Bắc Kạn
1774/2003/QĐ-UB V/v Quy định về chế độ chi trả cho huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên,
học sinh, học sinh năng khiếu thể dục, thể thao cấp tỉnh trong thời gian tập
luyện và thi đấu các giải cấp tỉnh, giải khu vực và toàn quốc của ngành giáo
dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn
1754/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh
Bắc Kạn
1741/2003/QĐ-UB V/v Phê duyệt “Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bắc Kạn từ năm 2003 đến
năm 2010”
1664/QĐ-UB V/v Điều chỉnh mức phụ cấp sinh hoạt phí cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ
trưởng tổ dân phố, Phó Chủ tịch mặt trận Tổ quốc và Phó các đoàn thể ở xã,
phường, thị trấn
112/2003/NQ-HĐND KVI V/v quy định tạm thời mức thu phí và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng