Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
23/1999/NQ-HĐND KV Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 1999
21/1999/NQ-HĐND KV Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 1998
20/1999/NQ-HĐND KV Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách tỉnh Bắc Kạn năm 1999
05/1999/QĐ-UB V/v ban hành Quy chế Đoàn Luật sư
01/CT-UB V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 1999 trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng