Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
86/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng tò - thị xã Bắc Kạn
37/QĐ-UB V/v Phê duyệt chênh lệch chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây lắp và
nước thi công công trình: Trường THCS xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể
17/2002/NQ-HĐND V/v thông qua đề cương định hướng nội dung xây dựng hương ước, quy ước ở thôn,
bản, tổ phố
16/2002/NQ-HĐND KVI V/v quy định đơn giá ngày công lao động công ích đóng bằng tiền năm 2002 trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15/2002/NQ-HĐND Về công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2001; nhiệm vụ năm 2002
13/2002/NQ-HĐND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 của tỉnh Bắc Kạn
12/2002/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2002
06/QĐ-UB V/v quy định mức thu, chi dịch vụ hoạt động TDTT tại nhà luyện tập và thi đấu
thể thao đa năng tỉnh Bắc Kạn
02/2002/CT-UB V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ 2002 trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng