Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
2738/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển mặt hàng giấy vở học sinh năm 2002
2559/QĐ-UB V/v Phê duyệt mức bồi dưỡng ca trực phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng
mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau)
2528/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý
IV/2002
2400/2002/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế quản lý vận hành và kinh doanh bán điện ở nông thôn trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2399/2002/QĐ-UB V/v Ban hành “Quy định về quản lý kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
15/2002/CT-UB V/v Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng