Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
838/QĐ-UB V/v cấp sinh hoạt phí chi Bí thư chi bộ thành lập mới
837/QĐ-UB V/v tách và thành lập một số thôn, bản, tổ phố của một số xã, phường, thị trấn
836/QĐ-UB V/v Quy định mức thu học phí đào tạo Đại học tại chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
768/QĐ-UB V/v Phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách
miền núi năm 2002
746/QĐ-UB V/v Quy định mức chi phí bồi dưỡng chấm bài thi tốt nghiệp của các bậc học phổ
thông năm học 2001 - 2002
723/2002/QĐ-UB V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2002
640/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu xây dựng cơ bản trong quý I-2002
625/QĐ-UB V/v Quy định mức giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
09/2002/CT-UB V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
08/CT-UB V/v tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng