Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
80/2002/NQ-HĐND Về công tác xét xử thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ xét xử 6
tháng cuối năm 2002
79/2002/NQ-HĐND V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ thôi việc đối với
giáo viên mầm non dân lập
78/2002/NQ-HĐND V/v mở lớp bổ túc trung học cơ sở và chế độ cho giáo viên, học viên để thực
hiện nhiệm vụ phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002 đến 2005
77/2002/NQ-HĐND Về ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước tại tỉnh Bắc Kạn
76/2002/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
2002
75/2002/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà n¬ước của tỉnh Bắc Kạn năm 2001
13/2002/CT-UB V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2003
12/2002/CT-UB V/v Tăng cường các mặt công tác đảm bảo an ninh - trật tự trên phạm vi toàn
tỉnh
1284/QĐ-UB V/v Ban hành một số cơ chế khuyến khích thu mua nông sản năm 2002
1260/QĐ-UB V/v Quy định mức thu học phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe hạng A1 trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
1157/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tạm thời về hỗ trợ đầu tư khai hoang ruộng bậc thang và
tạo nương rẫy cố định
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng