Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1527/QĐ-UB V/v ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1511/2002/QĐ-UB V/v Chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức nhà nước được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
1431/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về thu tiền nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh
1396/QĐ-UB V/v thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và chế độ thôi việc đối với
giáo viên mầm non dân lập
1379/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý II
năm 2002
1335/2002/QĐ-UB V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện, thị xã
1320/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển và phí lưu thông mặt hàng cá giống năm
2002 tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng