Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
558/QĐ-UB V/v Điều chỉnh mức chi cho công tác chấm bài thi tốt nghiệp phổ thông các cấp
553/QĐ-UB V/v Quyết định mức thu lệ phí tuyển sinh vào các lớp phổ thông đầu cấp năm học
2000 - 2001 tỉnh Bắc Kạn
522/2000/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 1999 - 2004
494/QĐ-UB V/v Quy định giá tính thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13/2000/CT-UB V/v đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh về tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở
11/2000/CT-UB V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng