Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
23/1999/NQ-HĐND KV Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 1999
21/1999/NQ-HĐND KV Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 1998
20/1999/NQ-HĐND KV Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách tỉnh Bắc Kạn năm 1999
05/1999/QĐ-UB V/v ban hành Quy chế Đoàn Luật sư
01/CT-UB V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 1999 trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng