Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
21/1999/CT-UB V/v đeo thẻ công chức trong giờ làm việc
1760/1999/QĐ-UB V/v Điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 1999
1742/QĐ-UB V/v quy định mức trợ cước vận chuyển thu mua tiêu thụ mặt hàng ngô hạt và đậu
tương năm 1999
1710/QĐ-UB V/v điều chỉnh mức thu dịch vụ vệ sinh trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng