Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
495/1998/QĐ-UB V/v quy định mức thưởng cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong
công tác chống buôn lậu
27/1998/CT-UB V/v tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong
giai đoạn hiện nay
17/1998/NQ-HĐND KV Về công tác xét xử thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 1998
16/1998/NQ-HĐND KV Về mức chi hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc và
phó các đoàn thể của xã, phường, thị trấn
15/1998/NQ-HĐND KV Về mức thu học phí, lệ phí thi ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc
hệ thống giáo dục Quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
14/1998/NQ-HĐND KV Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 1997
13/1998/NQ-HĐND KV Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh - quốc
phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1998
12/1998/NQ-HĐND KV Phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách năm 1998
11/1998/NQ-HĐND KV V/v thông quan báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 1998
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng