Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
323/QĐ-UB V/v Ban hành giá xây dựng cơ bản quý I và quý II năm 1997 tỉnh Bắc Kạn.
294/QĐ-UB V/v ban hành quy định về thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm và
kiểm nghiệm thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
282/QĐ-UB V/v giá bán than chế biến (than tổ ong)
279/QĐ-UB V/v ban hành quy chế quản lý các đoàn nước ngoài vào tỉnh Bắc Kạn và các đoàn
của tỉnh Bắc Kạn ra nước ngoài
265/QĐ-UB V/v ban hành Quy định điều kiện kinh doanh, vận chuyển, kiểm dịch động vật,
kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
261/QĐ-UB V/v ban hành quy định về công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
15/CT-UB V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng