Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
323/QĐ-UB V/v Ban hành giá xây dựng cơ bản quý I và quý II năm 1997 tỉnh Bắc Kạn.
294/QĐ-UB V/v ban hành quy định về thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm và
kiểm nghiệm thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
282/QĐ-UB V/v giá bán than chế biến (than tổ ong)
279/QĐ-UB V/v ban hành quy chế quản lý các đoàn nước ngoài vào tỉnh Bắc Kạn và các đoàn
của tỉnh Bắc Kạn ra nước ngoài
265/QĐ-UB V/v ban hành Quy định điều kiện kinh doanh, vận chuyển, kiểm dịch động vật,
kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
261/QĐ-UB V/v ban hành quy định về công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
15/CT-UB V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng