Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
495/1998/QĐ-UB V/v quy định mức thưởng cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong
công tác chống buôn lậu
27/1998/CT-UB V/v tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong
giai đoạn hiện nay
17/1998/NQ-HĐND KV Về công tác xét xử thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 1998
16/1998/NQ-HĐND KV Về mức chi hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc và
phó các đoàn thể của xã, phường, thị trấn
15/1998/NQ-HĐND KV Về mức thu học phí, lệ phí thi ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc
hệ thống giáo dục Quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
14/1998/NQ-HĐND KV Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 1997
13/1998/NQ-HĐND KV Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh - quốc
phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1998
12/1998/NQ-HĐND KV Phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách năm 1998
11/1998/NQ-HĐND KV V/v thông quan báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 1998
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng